OGŁOSZENIE

Wiec Lachicki (lechicki) Słowian, Sławian, wszystkich Polachów

Temat: ODKRYWANIE, KONSTYTUOWANIE PRAWA DO ŻYCIA I NARODOWOŚCI

Wieki historii ukształtowały jakieś rozumienie bycia Polakiem, czyli Po-Lachem jako grupy etnicznej Sławian czy Słowian, niektórzy głęboko sięgając w historię Szczytów, niektórzy brodząc w napisanej i dostępnej jeszcze historii przekazywanych przez źródła jako Lechici bez świadomości pochodzącej ze źródeł wg i naszego pradawnego języka, ale przenoszących znaczną część wiedzy o naszej tożsamości i pochodzeniu. Przyszedł czas, aby zebrać się i ustalić w końcu, jaka jest nasza prawdziwa polasza historia, by na prawie życia, od boskiego po prawo natury (prawo naturalne), prawo jedni, prawo Peruna, prawa kopne i precedensy do prawa ONZ, ukorzenić na nowo naród, który zbuduje silne filary przyszłego państwa i kultury.
Wychodzimy z Programami Życia, bo życie teraz jest najwyższą wartością, a przez wieki wmanipulowano w naszą szlachetność, często za naszym przyzwoleniem, kulty oparte na władzy, pieniądzu oraz wszystkich pochodnych śmierci takich jak kult lęków, smutku, żalu, winy i innych o niskiej wibracji uczuciach. Przekazy osób, które teraz się budzą, od których wraca pradawna wiedza (czy praweda) są honorowym wezwaniem nas wszystkich Polachów nazwanych fałszywie Polakami, bo dla naszych dzieci, dla naszej wolności i wolności naszych Braci i Sióstr właśnie teraz możemy stanąć, podjąć kluczowe decyzje dla narodu i pokazać się jako Wolni i Żywi ludzie na forum europejskim i światowym, jako prawowicie rdzenni, którzy innym ludom rdzennym służą mocą, by ich wolność wkrótce była możliwa.

Jaki procent rzeczywistości jest prawdziwy?

Właśnie to wspólnie chcemy z ekspertami, autorami książek ukonstytuować i zaprosić wszystkich działaczy z serca i prawdy do aktywnego uczestniczenia w pracach Rady Życia i Rady Mędrców, by Programy Życia, które niesiemy przez nas wszystkich umożliwiły nam odrodzenie się jak feniks z popiołów kłamstwa, obłudy, perwersji i bezczucia. Odtworzymy też język Polaszy na nowo, bo ten zwany polskim, jest wyjałowiony, a energetycznie celowo sfałszowane słowa, nazwy, przybrały postać służącą zniewoleniu i pozbawianiu nas energii życiowej. Przeto, przyjeżdżajcie ci, którzy czujecie, że macie coś do powiedzenia w tej naszej sprawie lub oglądajcie Wiec Lachicki na żywo online, więcej informacji na www.wiece.narodu.pl
Sprawa to życia i honoru wobec naszych przodków i przyszłych pokoleń ludzi żywych na tej planecie, sami to wiecie. Miejsce dopasujemy do lokalizacji największej liczby z Was, którzy podniosą tę rękawicę z honorem i ku sławie oraz chwale naszego narodu się stawią (skłaniamy się jednak ku miejscu w centralnej Polsce).

DLA KOGO?

✅ Liderów grup słowiańskich, sławiańskich, lechickich, lachickich

✅ Autorów publikacji, książek

✅ Historyków, znawców kultury polaszej

✅ Znawców pradawnej mowy polskiej

✅ Działaczy z serca

O NAS

Więcej o naszej działalności możesz dowiedzieć się na www.lachici.pl i www.programy.zycia.pl Zbieramy i łączymy, a do prawdy, razem w jedności dołóżmy serca i połączmy to, co robimy w jedno.

P.S. Przygotowujemy się także do Światowego Kongresu Życia www.world-congress.life Przeto wychodzimy z wiedzą, którą zbieramy po wszystkich i dla wszystkich w Programach Życia, by już z innymi narodami się bratać, bo podzielono nas fałszywie wojnami, kataklizmami, językiem i półprawdą, przeto i tę prawdę trzeba odkryć, zweryfikować i konsekwencje wyciągnąć.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na planeta.zycia@protonmail.com lub pod nr telefonu 512 276 835

„My Dzieci Orła Honor sławimy
i K-raj nasz nad Wisłą zawsze chronimy.
Bo w naszych Sercach Iskra Lachicka drzemie,
tym zawsze słynęło to Plemię.”
Marzena Maszka Bielińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.