CZYM SĄ WIECE NARODU?

Nasi pradawni przodkowie spotykali się na wiecach, dlatego pragniemy odtworzyć tę tradycję, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację, nagminne naginanie praw człowieka, najazdy obcych sił, poczynając od najazdu rzymskiego po najazdy zagranicznych korporacji, zamach stanu. Pragniemy obudzić w narodzie ducha, poczucie jedności i siły w okrzyku „Wele nas tu? Wele!”.

Wzywamy wszystkich Żywych Wolnych Ludzi do stawiania się w obliczu zagrożenia, by nasza godność i honor jednostek stanowiły i z sercem do życia razem zabrzmiały.

Tak trzeba, bo jak na Grunwald jechano to nikt nie patrzył na zegarki i na zawartość portfela, ale całe wsie wspierały bohaterów, bo o kraj walczyli. ❤️