WIECE NARODU

Dlaczego wiece? cd. Narzędzia kontroli

Nie jest to żaden problem, żeby zrobić badania komplementarne. Wystarczy na poziomie krajowym zainicjować i po prostu w różnych dziedzinach zaangażować prawdziwych, świadomych naukowców, którzy również wcześniej przejdą warsztaty. Oświata została wprowadzona do umysłu, a umysł jest tylko umysłem. Oświata była zawsze naszą aurą, czyli duszą, tym co jest energią naszej duszy w miłości, bo jest częścią Boga. Jak ktoś był oświecony, to był tak naprawdę miłością i światłem Boga, to jest podstawa. Mówimy więc o słowach 'bogaty’ i 'oświata’, więc wprowadzono człowieka do pieniądza i do umysłu. Można to pokazać na wielu aspektach i to jest krzywdzenie z punktu widzenia prawa. Dlaczego ktoś miałby być skrzywdzony, dążyć za taką ideologią, która była ideologią śmierci, a wynikała z nieświadomości? Bo przecież tej świadomości nikt nikomu nie dał.


Na ten moment pieniądz całkowicie śmierdzi i dlatego jest dezodorantem życia. Trzeba go po prostu w odpowiedni sposób, czyli wiedzą i czuciem w ludziach zaimplementować, żeby wymieniali się nie wartością pieniądza, nie bogiem pieniądza tylko przede wszystkim pieniądz ma stanowić dla nich pewien łącznik. Jeżeli jest inaczej to znaczy, że człowiek jeszcze jest chory, całkowicie pozbawiony świadomości do czego pieniądz służy, tak samo do czego służy władza, do czego śmierć służyła innym ludziom.

Każdy jest władcą samego siebie, bo jest wolnym człowiekiem i nikt nie ma mu prawa tego zabierać, a na ten moment trzeba zwrócić człowiekowi każdą świadomość, każde czucie i każdą swobodę działania z duszy i dać mu moc tego, żeby zrehabilitował się. Otruto nas, a w związku z tym ktoś jest za to odpowiedzialny, a konkretnie są to system i religia. Teraz trzeba pozbyć się uzurpatorów i agregorów. Ma to zrobić naród, bo kto inny jak nie naród. Więc wszystkich tych, którzy też byli odpowiedzialni za różnego rodzaju zbrodnie, często nieświadomie, trzeba zdjąć. Dlaczego mieliby pozostać na tych stanowiskach skoro robili coś, mimo że nieświadomie np. Ileś ludzi zabijali każdego dnia? Tutaj nie może być mowy o tym, żeby ktoś ze starego systemu mógł uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Tutaj nie chodzi o żaden przewrót czy cokolwiek innego, tylko chodzi o czucie z serca, czucie, które jest podstawą funkcjonowania, czyli prawa do życia z duszy i jedni oraz dopiero wtedy prawa natury, czyli szanowanie przede wszystkim Matki Ziemi, szanowanie siebie jako jej reprezentantów i szanowanie światła w sobie, nie mentalem.


Umysł służył jako narzędzie, podobnie jak pieniądz i religia. Dokładnie możemy wykazać, w jaki sposób te narzędzia były używane przeciwko ludzkości, tak samo centra emocjonalne, czyli emocje służyły jako narzędzie, bo wykorzystując je łatwiej można kimś sterować. Również wszystkie struktury technologiczne, które też służyły jako narzędzie do zniewalania, więc to wyrzucamy, ograniczamy lub uzdrawiamy w taki sposób, żeby ludzie mogli odzyskać swoją świadomość czucia tego, kim w ogóle są, żeby mogli chcieć dalej jako ludzkość podążać w tym kierunku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.