• WIECE NARODU

    Dlaczego wiece? cd. Narzędzia kontroli

    Nie jest to żaden problem, żeby zrobić badania komplementarne. Wystarczy na poziomie krajowym zainicjować i po prostu w różnych dziedzinach zaangażować prawdziwych, świadomych naukowców, którzy również wcześniej przejdą warsztaty. Oświata została wprowadzona do umysłu, a umysł jest tylko umysłem. Oświata…

  • WIECE NARODU

    Dlaczego wiece?

    Rezygnujemy z narzucania nowego systemu, powinien on zostać wybrany od samego dołu. Można to rozwiązać na podstawie wieców ludzi, tych co najbardziej działają, są mądrzy, lokalni i przede wszystkim z serca. Idzie to wtedy w dobrym kierunku, bo można od…